ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi Công ty TNHH Công Nghệ NOOK và Người Dùng giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng nền tảng web app cho dịch vụ kết nối thợ và khách hàng qua nền tảng NOOK, thì hai bên cũng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những Quyền và Nghĩa vụ của mỗi bên như sau.

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU

Ứng dụng web NOOK là ứng dụng web cung cấp dịch vụ kết nối Thợ tự do đến nhà thầu, khách hàng. Công ty TNHH NOOK thực hiện hoạt động kết nối và điều phối. Ứng dụng web kết nối các Thợ Dịch Vụ với Người có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ. Trước khi đăng ký tạo Hồ sơ năng lực Thợ cũng như tài khoản, khách hàng NOOK (“Tài khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với NOOK (sau đây được gọi riêng là “NOOK”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Website cung cấp dịch vụ kết nối Thợ tự do là ứng dụng web “NOOK”, do Công ty TNHH Công Nghệ NOOK (“Công Ty”) xây dựng và vận hành nhằm cung cấp dịch vụ trung gian kết nối Thợ tự do có chuyên môn cung cấp dịch vụ trong ngành xây dựng (“Thợ”) và Người sử dụng Dịch Vụ (“Khách hàng”) khi cần sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và thay thế trang thiết bị trong gia đình, văn phòng, Khách hàng có thêm phương thức để nhanh chóng tìm kiếm các đối tượng có khả năng cung ứng những Dịch vụ này thông qua nền tảng công nghệ.

Khách hàng của NOOK có thể là nhà thầu, cai, thiết kế nội thất, kỹ sư công trình hoặc chủ đầu tư.

ứng dụng web NOOK hợp tác với nhiều Thợ chất lượng, có chuyên môn tay nghề và các trang thiết bị phù hợp để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng.

Việc cung cấp dịch vụ của Thợ sẽ do Thợ thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam. Nook ghi nhận lại đánh giá trải nghiệm từ khách hàng để hỗ trợ thợ xây dựng hồ sơ năng lực.

Các Thợ đăng ký mở hồ sơ năng lực để cung ứng Dịch vụ trên ứng dụng web NOOK phải thông qua việc kiểm tra, giám sát, đào tạo quy tắc ứng xử chung của Công Ty trước khi trở thành Thợ Dịch Vụ để đáp ứng các yêu cầu về tay nghề, lý lịch, thông tin để đảm bảo sự phục vụ cho Khách hàng.

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch Vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận và chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và NOOK. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng.

ĐIỀU 2. GIẢI NGHĨA

ứng dụng web web NOOK: là ứng dụng web Website cung cấp dịch vụ kết nối Thợ tự do do Công ty TNHH Công Nghệ NOOK gọi là “Công Ty” xây dựng và vận hành nhằm cung cấp dịch vụ trung gian kết nối Thợ tự do có chuyên môn cung cấp dịch vụ trong ngành xây dựng gọi tắt là “Thợ“ và Người sử dụng Dịch Vụ , gọi là “Khách hàng”

Công Ty: có nghĩa là Công ty TNHH Công Nghệ NOOK.

Ban Quản lý ứng dụng web: là bộ phận nhân sự của Công Ty, thay mặt Công Ty chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động có liên quan đến ứng dụng web NOOK gọi là “NOOK”

Tài Khoản có nghĩa là tài khoản mà Người Dùng đăng ký để truy cập ứng dụng web NOOK.

Thợ Cung Cấp Dịch Vụ gọi là “Thợ”: là cá nhân hoặc pháp nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ trên ứng dụng web NOOK. Thợ đăng ký cung cấp dịch vụ bằng việc đăng ký mở hồ sơ năng lực tại ứng dụng web NOOK và được Công Ty xét duyệt, hướng dẫn đào tạo trước khi tham gia cung ứng Dịch vụ cho Khách hàng.

Khách hàng: là cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân có nhu cầu sử kết nối cung ứng nhân lực Thợ qua ứng dụng web NOOK. Khách hàng bắt buộc đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng web NOOK.

Người Dùng là Thợ và Khách hàng.

Dịch vụ là các dịch vụ do Thợ cung cấp.

Giá là chi phí hiển thị trên ứng dụng web sau khi Khách hàng yêu cầu theo hạng mục Dịch vụ và giá cả mong muốn.

Phí Dịch Vụ của ứng dụng web: có nghĩa là khoản phí để sử dụng ứng dụng web do Công Ty thu và được tính theo tỷ lệ % của Giá đã được Khách hàng thanh toán cho Thợ theo quy định của ứng dụng web NOOK. Hiện tại NOOK hoàn toàn miễn phí Dịch Vụ cho người dùng.

Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân, một pháp nhân, có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail, chứng chỉ chuyên môn, và các thông tin khác của một cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại di động, Địa chỉ email, và, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân hoặc một pháp nhân.

Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng” Người Dùng của ứng dụng web NOOK được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng ứng dụng web NOOK do Công Ty quản lý.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Giá thanh toán

Ứng dụng web NOOK sẽ thu cọc 30% tổng đơn hàng sau khi xác nhận Thợ và 70% còn lại trong vòng 24h sau khi kết thúc Dịch vụ. Nhằm đảm bảo giao dịch kết nối giữa Thợ và khách hàng sẽ diễn ra và toàn bộ phần thanh toán này sẽ được dùng để thanh toán cho thợ sau khi hoàn thành công việc.

Khách hàng có thể tự thỏa thuận với Thợ để thanh toán trực tiếp cho Thợ khoản thanh toán 70% còn lại mà không thông qua ứng dụng web NOOK.

Nook đề nghị Thợ và khách hàng thông qua ứng dụng web để giao dịch thanh toán an toàn, đảm bảo hơn.

Phí Dịch Vụ của ứng dụng web

Ứng dụng web NOOK hoàn toàn miễn phí (không thu % trên số tiền Khách hàng thanh toán cho Thợ).

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1 Quyền và Nghĩa vụ của Thợ

Thợ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng web NOOK – Thợ, như sau:

Đối với cá nhân: Họ và tên, Số CMND, Địa chỉ (trên CMND), Số điện thoại di động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với Pháp Nhân: Tên Công ty , Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thợ đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Công Ty phát hiện, nhận thấy các thông tin là không đúng, không chính xác thì có quyền đơn phương chấm dứt việc cho phép Thợ tiếp tục sử dụng ứng dụng web NOOK, không phụ thuộc vào có hay không có thông báo.

Công Ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ và các văn bản trên liên kết điều chỉnh các điều khoản và điều kiện tại Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ tại bất cứ thời điểm nào Công Ty cho là phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi và sửa đổi nói trên sẽ có thông báo cho Người Dùng trước 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó và được hiểu Thợ là chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó sau khi hết thời hạn thông báo theo quy định.

Thợ cam đoan, đảm bảo và đồng ý có đủ năng lực, kiến thức, chuyên môn bằng cấp (nếu có) hay điều kiện kinh doanh theo quy định về Dịch vụ đã đăng ký cung cấp tại ứng dụng web NOOK.

Thợ sở hữu, hoặc có quyền sử dụng hợp pháp để sử dụng các trang thiết bị công cụ khi tiếp nhận các Dịch vụ từ Khách hàng, đảm bảo các trang thiết bị, công cụ đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Thợ chịu trách nhiệm với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết, nghĩa vụ phát sinh từ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm và không giới hạn các thương tích, tư vong, thiệt hại về tài sản hoặc các cáo buộc pháp lý trong quá trình cung ứng Dịch vụ.

Thợ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân cung cấp cho ứng dụng web NOOK.

Thợ có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Thợ vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn cung cấp thông tin sử dụng trên ứng dụng web.

Thợ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự khi Thợ không đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc trong cung ứng Dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Thợ cam đoan chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp, phù hợp, không dùng ứng dụng web để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nào.

Thợ có quyền sử dụng ứng dụng web NOOK vì mục đích sử dụng hợp pháp, hợp lý, không dùng để thực hiện hành vi lừa đảo, giả danh, gây nhầm lẫn về mối quan hệ, hồ sơ pháp lý, nhận dạng thông tin của Thợ với cá nhân hoặc tổ chức , không dùng để thực hiện các hành vi gây tổn hại tới uy tín, thương hiệu, danh dự của Công Ty, của Khách Hàng.

Thợ cam đoan tôn trọng và không có các hành vi làm tổn hại tới Dịch vụ, ứng dụng web NOOK – Thợ của Công Ty, hoạt động bình thường của mạng lưới ứng dụng web dưới bất kỳ hình thức nào.

Thợ có trách nhiệm đối với cách hành vi và/hoặc sai sót và/hoặc bất kỳ hành động phi pháp của bất kỳ Dịch vụ do Thợ cung cấp tới Khách hàng và Công Ty không có trách nhiệm, hay có nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi của Thợ.

Thợ tự chịu trách nhiệm với tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành, ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào.

Thợ và Công Ty cùng phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ nhau trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ các vấn đề liên quan tới thuế, phí, lệ phí, giảm giá, khấu trừ thuế, nộp thêm hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế nào liên quan tới các Dịch vụ được cung ứng của ứng dụng web Công Ty để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các bên.

Thợ có toàn quyền quyết định có chấp nhận, từ chối yêu cầu cung cấp Dịch Vụ vì bất kỳ lý do nào.Tuy nhiên Thợ không được phép bỏ ngang công trình khi chưa kết thúc thời gian cung cấp Dịch vụ trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tài điều 7.

4.2 Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng web: Họ và tên, chứng minh nhân dân, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, phương thức thanh toán lựa chọn.

Khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên ứng dụng web NOOK;

Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Khách hàng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về bản quyền, giao dịch, giao dịch tài sản và các vấn đề khác mà pháp luật đã quy định.

Khách hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Khách hàng cũng bảo đảm rằng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Khách hàng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Điều khoản sử dụng, Quy chế hoạt động của ứng dụng web. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công Ty sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Công Ty và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp hợp pháp.

Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ ứng dụng web NOOK

Quyền của ban quản lý NOOK

Ban hành các thủ tục, điều kiện và quy trình bắt buộc áp dụng cho Người Dùng ứng dụng web NOOK bao gồm Thợ và Khách hàng.

Ban Quản lý ứng dụng web có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Người Dùng nếu Ban Quản lý ứng dụng web phát hiện Người Dùng có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của ứng dụng web NOOK, có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

Ban Quản lý ứng dụng web giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Ban Quản lý ứng dụng web và sẽ báo trước cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng.

Nghĩa vụ của ban quản lý NOOK

Đăng ký thiết lập Ứng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên ứng dụng web NOOK.

Xây dựng và công bố công khai trên ứng dụng web NOOK về quy chế hoạt động của dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên ứng dụng web NOOK.

Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Xây dựng và công bố công khai trên ứng dụng web cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện trên ứng dụng web.

Xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng;

Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ trên ứng dụng web NOOK.

Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động ứng dụng web NOOK để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Người Dùng.

Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng web bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ứng dụng web trong điều kiện và phạm vi cho phép.

Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Người Dùng tham gia và người sử dụng trên ứng dụng web.

Lưu giữ thông tin đăng ký của các Người Dùng ngay từ ngày đăng ký tham gia ứng dụng web và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Mọi thay đổi của Quy chế hoạt động ứng dụng web NOOK sẽ được thông báo cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Xây dựng và xử lý kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền lợi người dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng web

Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng web.

Duy trì hoạt động bình thường của ứng dụng web NOOK và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Công Ty không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định về thương mại điện tử.

ĐIỀU 6. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của ứng dụng web NOOK và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Liên lạc với Hotline 1900633897

Bước 2: Ban quản lý ứng dụng web sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý ứng dụng web sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Dùng để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quản lý ứng dụng web thì Ban quản lý ứng dụng web sẽ yêu cầu Người Dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Người Dùng khiếu nại qua một trong các phương thức sau:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NOOK

Số ĐKKD 0316953760 do Sở KHĐT TP. HCM cấp ngày 2021-08-23

Hotline: 1900633897

Email: team@nookrenovation.com

Trụ sở: Tầng 7, 685 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời hạn xử lý: Trong vòng 07 ngày, khiếu nại sẽ được xử lý và thông báo cho cho các bên liên quan.

Các bên bao gồm Ban quản lý ứng dụng web và Người Dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Người Dùng cần có trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh, hồ sơ pháp lý (nếu có), các thông tin liên quan đến sự việc tranh chấp. Ban quản lý ứng dụng web sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người Dùng nếu được yêu cầu.

Tùy theo mức độ vi phạm của Người Dùng, Ban quản lý ứng dụng web sẽ quyết định việc gỡ bỏ toàn bộ thông tin đã đăng của Người Dùng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của Người Dùng

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên là Thợ và Khách hàng, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một Bên, như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên gây nguy hại, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật, điều ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, đình công, bãi công, hoặc biểu tình, sự tắc nghẽn mạng lưới internet trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thỏa Thuận này.

ĐIỀU 8. QUYỀN RIÊNG TƯ

Người Dùng đồng ý hiểu rằng trong quá trình sử dụng ứng dụng web NOOK, Người Dùng có thể sẽ được nhận tiết lộ các thông tin và các dữ liệu từ Công Ty , được gọi là Thông tin bảo mật, Thông tin bảo mật bao gồm và không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, quảng bá, dữ liệu phần mềm, cookies, dữ liệu khách hàng, thông tin cá nhân, thông tin thu thập từ các hoạt động internet và các hoạt động khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ một cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

Người Dùng đồng ý, hiểu và đảm bảo rằng Người Dùng chỉ sử dụng các thông tin bảo mật này để thực hiện Dịch vụ trong phạm vi ứng dụng web NOOK và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin bảo mật vào các mục đích khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty hoặc trái pháp luật.

Người Dùng đồng ý và tuân thủ Chính Sách bảo mật thông tin do Công Ty ban hành và chịu các chế tài áp dụng nếu xảy ra hành vi vi phạm Chính sách này.

Nghĩa vụ bảo mật thông tin không áp dụng trong trường hợp:

(i) Đã được công bố, công khai rộng rãi mà không phải do lỗi của bên nhận thông tin

(ii) Đã thuộc sở hữu của bên nhận thông tin vào thời điểm tiếp nhận thông tin

(iii) Đã nhận được từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ các thông tin đó;

(iv) Phải tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Ứng dụng web NOOK trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền được gọi là“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ” hiển thị trên ứng dụng web NOOK đều thuộc sở hữu của Công Ty và bên sở hữu thứ ba (nếu có). Không một bên nào truy cập vào NOOK được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào ứng dụng web NOOK được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, mạng lưới ứng dụng web NOOK và các nội dung liên quan của ứng dụng web NOOK. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, nội dung liên quan của ứng dụng web NOOK.

ĐIỀU 10. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Dịch Vụ được cung cấp như “sẵn có” và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào ứng dụng web NOOK về bất kỳ nội dung nào được thể hiện, ngụ ý hoặc bắt buộc đối với Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc thực hiện, không vi phạm, cũng như không có bất kỳ sự đảm bảo nào được tạo ra trong quá trình giao dịch, thực hiện Dịch Vụ của Người Dùng.

Ngoài các nội dung trên và trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, ứng dụng web NOOK không đảm bảo rằng Dịch Vụ, ứng dụng web NOOK hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi.

Người Dùng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của NOOK và/hoặc Dịch Vụ cung cấp sẽ thuộc về Người Dùng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép.

NOOK không kiểm soát và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các Dịch Vụ có sẵn trên NOOK.

Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, Nook sẽ không chịu trách nhiệm về:

- Những thiệt hại gián tiếp, không chủ ý, đặc biệt, mang tính răn đe, trừng phạt hoặc phát sinh do hậu quả;

- Mất quyền sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất hoạt động kinh doanh, mất uy tín, mất hợp đồng hoặc mất cơ hội kinh doanh;

- Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ, liên quan đến hoặc bằng cách khác có liên hệ với Nook, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác.

- Trong phạm vi Luật Áp dụng cho phép, Nook sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Dịch Vụ cung cấp. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, và trừ khi được quy định khác trong Điều Khoản Cụ Thể, trong mọi trường hợp, tổng mức trách nhiệm pháp lý tối đa của Nook phát sinh theo và liên quan đến Hệ Thống và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ pháp định hoặc các hình thức khác, không vượt quá mức Giá cung cấp dịch vụ (nếu có) mà Bạn thanh toán cho Nook liên quan đến sự kiện đầu tiên làm phát sinh khiếu nại theo Điều Khoản Sử Dụng này.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Công Ty giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của của Thỏa thuận này. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tại ứng dụng web NOOK cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Trong trường hợp Bên A không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Công Ty đưa ra, Người Dùng có quyền chấm dứt Thỏa Thuận.

Mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch giữa Người Dùng trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp các Người Dùng không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Người dùng đồng ý rằng NOOK có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà NOOK thấy là hợp lý và phù hợp theo quy định pháp luật.

Những vấn đề chưa được quy định trong Thỏa Thuận này sẽ được Các Bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Thỏa Thuận không xác định thời hạn và chấm dứt tùy vào điều kiện nào xảy ra trước: Người Dùng vi phạm chính sách của NOOK dẫn tới bị khóa vĩnh viễn tài khoản; Người Dùng chấm dứt Thỏa Thuận hoặc ứng dụng web NOOK không còn tồn tại.

logo footer
Nook là nền tảng kết nối khách hàng với thợ xây dựng, sửa chữa, cải tạo chuyên nghiệp. Chúng tôi giúp khách hàng chọn thợ lành nghề - đáng tin cậy, thực hiện thi công, sửa chữa, lắp đặt và bảo trì với chất lượng đảm bảo chỉ với giá công nhật. Tiết kiệm chi phí lên đến 30% so với nhân công khoán.
By Nook 2022

BACKED BY

Liên Hệ 1900633897 Email team@nookrenovation.com Theo dõi chúng tôi